[ChuyenToan.vn] Tuyển dụng biên tập viên Toán học

Created by: taipm.vn@gmail.com | 1000000.00 / tháng | Views: 0 | Số lượng: 1 | Hiệu lực từ : 12/1/2016 đến: 1/1/2017

[ChuyenToan.vn] Tuyển dụng biên tập viên Toán học

ChuyenToan.vn - đang cần 01 bạn sinh viên chuyên ngành Toán học/Toán tin/Tin học có chuyên môn tốt và yêu thích nghiên cứu chuyên sâu về Toán học để phụ trách phần biên tập nội dung cho ChuyenToan.vn

- Có thể làm việc từ xa qua mạng

- Tiền lương nhận hàng tháng qua tài khoản ngân hàng

YÊU CẦU

- Có thành tích tốt tại các kỳ thi Toán học (Trong nước và Quốc tế)

- Đã tham gia thành viên của các diễn đàn toán học (Trong nước và Quốc tế)

- Có các bài viết, bài tập trên các diễn đàn Toán học

- Hiểu biết về Latex, có khả năng soạn thảo Latex tốt.

88 - Lê Bình - TP.HCM ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, .NET, SQL Server
Bạn nên bổ sung câu hỏi trực tuyến để đảm bảo chất lượng ứng viên tốt hơn