MIN MAX TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Hữu Toàn 12/4/2018 | Đã xem: 158
Các bài toán thuộc chủ đề min – max (giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất) trong hình học không gian đa phần là các bài toán khó, là câu phân loại học sinh khá giỏi trong các đề thi, đề kiểm tra và gần như không thể thiếu trong các đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Các bài toán thuộc chủ đề min – max (giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất) trong hình học không gian đa phần là các bài toán khó, là câu phân loại học sinh khá giỏi trong các đề thi, đề kiểm tra và gần như không thể thiếu trong các đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Link dowload : https://drive.google.com/file/d/1P_XWg8hOamxyMvduZF61Ctw_yLGcm-vF/view

 

 

 

Nguồn :toanmath.com

Từ khóa: min max ; hình học không gian;
| Questions (0) |