[SÁCH TOÁN ] Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán -Trần Nam Dũng

Hữu Toàn 12/20/2018 | Đã xem: 317
CHUYENTOAN.VN giới thiệu sách toán " Các chuyên đề bồi dưỡng hoc sinh giỏi toán " do thầy Trần Nam Dũng biên soạn.

CHUYENTOAN.VN giới thiệu sách toán " Các chuyên đề bồi dưỡng hoc sinh giỏi toán " do thầy Trần Nam Dũng biên soạn.

 

Link dowload:https://drive.google.com/file/d/1rwL2Hccvpx_DOljdtz228Cj7V2Z_vQCd/edit

 

 

 

Nguồn :toanhocbactrungnam.vn

Từ khóa: chuyên đề HSG ; Trần Nam Dũng;
| Questions (0) |