[ TRẮC NGHIỆM ] 936 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC - ÔN THI QUỐC GIA

Hữu Toàn 3/4/2019 | Đã xem: 56
Tài liệu tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức ôn thi THPT Quốc gia môn Toán, tài liệu gồm 266 trang gồm 453 câu hỏi số phức và các phép toán, 256 câu phương trình và các bài tập tìm số phức thỏa mãn điều kiện, 227 câu biểu diễn hình học của số phức, tìm tập hợp điểm

Mục lục tài liệu 936 bài tập trắc nghiệm số phức:
Phần 1. Tóm tắt lý thuyết.
Phần 2. Số phức và các phép toán (453 câu).
A – Bài tập (260 câu).
B – Hướng dẫn giải.
C – Bài tập tự luyện (193 câu).

Phần 3. Phương trình và các bài tập tìm số phức thỏa mãn điều kiện (256 câu).

A – Bài tập (130 câu).
B – Hướng dẫn giải.
C – Bài tập tự luyện (126 câu).
Phần 4. Biểu diễn hình học của số phức, tìm tập hợp điểm (227 câu).
A – Bài tập (138 câu).
B – Hướng dẫn giải.
C – Bài tập tự luyện (89 câu)

Link dowloadhttps://drive.google.com/file/d/1RtohnU5pzusN4_2FS2BvtMrp36vR8zin/view

 

Từ khóa: số phức ; trắc nghiệm ; ôn thi quốc gia;
| Questions (0) |